BEDRIJFSPROFIEL  

 

 

Wat doen wij?

In hoeverre houdt u rekening met multiculturele aspecten bij beleidsvorming en opzet van projecten? Realiseert u zich voldoende het belang van alle nieuwe kleurrijke groepen in onze samenleving?

Simorgh Advies en Project heeft kennis van deze doelgroepen en heeft inzicht in knelpunten die veroorzaakt kunnen worden door cultuurverschillen. Wij bewegen ons als ‘vertaler’ tussen allochtone doelgroepen en u als beleidsmaker of bestuurder. 

Onze activiteiten

Simorgh Advies en Project houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Advies bij beleidsontwikkeling

Adviseren op het gebied van interculturalisatie, welzijn, integratie, sociale activering, ouderbetrokkenheid bij onderwijs en sport voor migranten groeperingen.

  • Projectmanagement

Organisatie van projecten, symposia, werkconferenties en (multi)culturele ontmoetingen voor organisaties met een kleurrijke achterban.

  • Trainingen en workshops

Het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en workshops, o.a. Interculturele communicatie, Leren Netwerken voor allochtonen, Vergroten ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie bij sport en onderwijs.

Bovenstaande activiteiten hebben het doel de talenten en kwaliteiten van allochtone burgers en groeperingen beter te benutten.

 

Voor wie?

Opdrachtgevers van Simorgh Advies en Project bevinden zich vooral binnen de onderstaande sectoren (Klik voor meer details):

 

 

producten voor scholen     producten voor sportverenigingen
producten voor non-profit     producten voor bedrijven

 

Opdrachtgevers: KNVB, gemeente Heemstede, Stichting City Mondial, Sportraad Delft, GGZ Delfland, Stichting voor Opvoedingsondersteuning en het Grotius College te Delft.

 

Contact

Indien u aanvullende informatie wilt of vragen heeft:

           adres Simorgh Advies en Project