WIE ZIJN WIJ?

 

Visie 

"De Nederlandse samenleving is een kleurrijke samenleving, waar mensen wonen met zeer uiteenlopende achtergronden, culturen, normen, waarden, motieven en verwachtingen. De overheid en diverse instellingen spannen zich in om deze groeperingen deel te laten nemen aan onze samenleving. Hiervoor wordt beleid ontwikkeld en worden projecten gestart. De praktijk leert dat veel van deze inspanningen minder resultaat hebben dan verwacht. Oorzaak: bij beleidsmakers en bestuurders is onvoldoende inzicht in de specifieke problematiek van de diverse kleurrijke groepen. Ook is men vaak niet op de hoogte van gebruiken, normen en waarden die soms net een iets andere benadering vragen. Door professionele steun bij het ontwikkelen van beleid voor multiculturele groepen, kunnen betere resultaten worden behaald. Betrek de mensen zelf bij een project, maak gebruik van talenten en kwaliteiten in de doelgroepen. Alleen zo bereiken we een grotere deelname van allochtone groepen in de Nederlandse samenleving. 

Mahnaz Taheri 

Simorgh Advies en Project 

 

Missie 

Simorgh Advies en Project maakt de vertaalslag van de problemen en behoeftes van kleurrijke groeperingen (allochtonen, vluchtelingen, migranten) naar beleidsmakers en beslissers. Hiervoor denken wij mee met de mensen die het beleid maken en adviseren hen bij het ontwikkelen van beleidsplannen of realiseren van projecten. Door het betrekken van onze kennis en ervaring willen wij de effectiviteit van beleid en/of projecten waarborgen. 

 

Simorgh, de naam 

De naam van ons bedrijf verwijst naar de legendarische vogel Simorgh. Deze vogel voedt een verstoten koningskind op alsof het haar eigen jong is. Dit kind, met een afwijkend uiterlijk (grijs haar!) kreeg hierdoor de kans zich te ontwikkelen als een sterk mens ondanks het feit dat hij in een vreemde omgeving was. In dit eeuwenoude Perzische verhaal wordt deze vogel het toonbeeld van moed, eerlijkheid en daadkracht. Simorgh Advies en Project neemt deze drie karaktertrekken graag als rode draad voor haar bedrijfsactiviteiten. Immers, voor kleurrijke groeperingen is moed en eerlijkheid nodig om ‘het te maken’ in de Nederlandse samenleving. Daar tegenover staat dat ook instellingen en bedrijven deze eigenschappen nodig hebben om de kleurrijke doelgroepen te bereiken en te begrijpen. Daadkracht is een belangrijke factor voor succesvol ondernemen. Een factor waar Simorgh Advies en Project met haar ruime ervaring en kennis in elk geval voor staat!

  

 

 

Workshop over de Iraanse cultuur, City Mondial  Overleg tussen leraren en de imam te Delft  Culturele Moederdag bij het Grotius College te Delft

    

Contact

Indien u aanvullende informatie wilt of vragen heeft:

           adres Simorgh Advies en Project