BEDRIJVEN

 

Herkent u een van de volgende vragen?

  • Hoe betrek ik mijn allochtone medewerkers bij de medezeggenschapsraad?

  • Hoe maak ik optimaal gebruik van de diversiteit aan talenten van mijn medewerkers?

  • Hoe communiceer ik effectief met mijn allochtone klanten?

Simorgh Advies en Project kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Vanuit onze ervaring met allochtone doelgroepen, kunnen wij u steunen bij het vinden van oplossingen voor bovenstaande vragen of andere vragen met betrekking tot participatie, integratie en interculturalisatie.

 

Aanpak

Simorgh Project en Advies heeft diverse methodieken ontwikkeld die zij in kan zetten om bedrijven te assisteren bij het werken met migrantenmedewerkers of allochtone klanten. De aanpak richt zich op de relaties tussen:

  • De directie en medezeggenschapsraad

  • De medewerkers

  • De klanten

In deze driehoeksverhouding worden projecten gedefinieerd om de doelstelling van de organisatie te halen.

 

Interculturele Communicatie

Onze aandacht gaat uit naar het stimuleren van effectieve communicatie, zowel intern als extern. Interne communicatie is gericht op het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de organisatie. Hierdoor zal o.a. de participatie van allochtone medewerkers in de medezeggenschapsraad of ondernemingsraad toenemen. De externe communicatie kan verbeterd worden als uw autochtone medewerkers een beter beeld van de belevingswereld of gewoontes van hun allochtone klanten krijgen.

 

Deskundigheidsbevordering

Simorgh kan u ondersteunen bij het stimuleren van doorstroom van allochtone medewerkers binnen uw organisatie. Door het geven van intervisie, persoonlijke begeleiding of een praktische netwerk-training helpen wij uw medewerkers om de volgende stap te zetten naar een hogere functie. Indien gewenst wordt een traject op maat opgezet voor  individuele medewerkers als onderdeel van uw diversiteitsmanagement.

 

 

 

 

 

Contact

Hebt u behoefte aan een klankbord bij het ontwikkelen van beleid en/of projecten met een multiculturele invalshoek, neem dan vrijblijvend contact op met Mahnaz Taheri van Simorgh Advies en Project.  

adres Simorgh Advies en Project

 

PROJECTEN 

Enkele voorbeeld projecten:

  • Workshop “Interculturele Communicatie” in samenwerking met Odat Consultancy en Training in opdracht van Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatie.  

  • Promotionele Activiteiten voor allochtone ondernemers in opdracht van Stichting City Mondial te Den Haag.