MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

 

Gedurende haar bestaan heeft Simorgh Advies en Project de volgende maatschappelijke activiteiten uitgevoerd:

  • Lid Raad van Advies "Stichting de Delftse Uitdaging"

  • Lid Rotary Club Delft

  • Lid van de begeleidingscommissie van het "Instituut Sociaal Raadslieden" te Delft.

  • Lid landelijk platform allochtonen ouders en onderwijs (PAOO), instituut FORUM.

  • Lid van Programmaraad buurtcentrum "de Vleugel" te Delft.