Ouders de school binnen halen

Juli 2014
Ouderparticipatie is belangrijk. Jazeker, maar hoe doe je dat? Esloo College besteedde het - met subsidie van de gemeente Den Haag - uit. En dat levert veel op.
Ouders werken toch niet mee. We hebben alles al geprobeerd. Ze komen niet opdagen. Het kost zoveel tijd en energie en het levert zo weinig op. Wie gaat dat allemaal doen? "Dat zijn veelgehoorde opmerkingen", vertelt Marcel Groeneweg, directeur van het Esloo College. "Ook bij ons was het een lastig onderwerp. We zijn daarom blij met de inzet van Mahnaz Taheri. Haar bijdrage heeft al veel mooie resultaten opgeleverd. Bijvoorbeeld de ouderraad, die voor het eerst goed functioneert."

Werk uit handen
"Een aantal ouders komt regelmatig bij elkaar en functioneert nu ook als sparringpartner voor onder andere de directie en onze zorgmensen", vertelt Groeneweg. "Mahnaz neemt ons letterlijk werk uit onze handen door ouders bijvoorbeeld persoonlijk en telefonisch te benaderen voor ouderactiviteiten. Ook is zij betrokken bij ons oudercontract."Esloo College deed meer. De onderbouw-ouderavond werd omgebouwd: van een saaie PowerPoint-avond naar een gezellig én informatief diner in het restaurant van de school. Ook is er nu een Esloo Got Talent-avond waarop leerlingen hun talenten laten zien aan de trotse ouders. "We kijken ook naar wat op een bepaald moment nodig is", vervolgt de directeur. "Zo hebben we steeds meer leerlingen uit Midden- en Oost-Europese landen op onze school. Voor deze ouders organiseren wij speciaal een avond, om van elkaars cultuur te kunnen leren."

Nuanceverschillen
Niet alles lukt. De zogenoemde ouderkamer waar ouders informeel elkaar kunnen ontmoeten, trok niet de belangstelling die vooraf was verwacht, ondanks het succes ervan op andere scholen. De multiculturele Moederdag staat nog wel op de agenda. Intussen is de ouderparticipatie meer en meer ingebed op school en bij het team zelf. "Eén personeelslid heeft een gedeelte van de taken nu naar zich toegetrokken", aldus de directeur. "Ook andere personeelsleden voelen zich meer betrokken bij de ouderparticipatie. We maken veel gebruik van de expertise van Mahnaz op het gebied van migrantenkinderen en allochtone ouders. Die andere blik levert nuanceverschillen op bij het benaderen van ouders en daarmee een betere communicatie."

Informatie over de subsidie voor ouderbeleid of oudereducatie vind je hier.
Een beginpunt met praktijkvoorbeelden over ouderbetrokkenheid.
Neem voor informatie over de aanpak van Esloo College contact op met Marcel Groeneweg.