Non-Profit ORGANISATIES

 

Herkent u een van de volgende vragen?

 • Hoe betrek ik mijn allochtone medewerkers bij de OR?

 • Hoe maak ik optimaal gebruik van de diversiteit aan talenten van mijn medewerkers?

 • Hoe communiceer ik effectief met mijn allochtone klanten en/of patiënten?

Simorgh Advies en Project kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Vanuit onze ervaring met allochtone doelgroepen, kunnen wij u steunen bij het vinden van oplossingen voor bovenstaande vragen of andere vragen met betrekking tot participatie, integratie, en interculturalisatie.

 

Aanpak

Simorgh Project en Advies heeft diverse methodieken ontwikkeld die zij in kan zetten om organisaties (gemeenten, zorginstellingen,  stichtingen) te assisteren bij het werken met migrantenmedewerkers of allochtone klanten. De aanpak richt zich op de relaties tussen:

 • De directie 

 • De medewerkers

 • De klanten of patiënten

In deze driehoeksverhouding worden projecten gedefinieerd om de doelstelling van de organisatie te halen.

 

Interculturele Communicatie

Onze aandacht gaat uit naar het stimuleren van effectieve communicatie, zowel intern als extern. Interne communicatie is gericht op het vergroten van medewerkersbetrokkenheid bij de organisatie. Hierdoor zal o.a. de participatie van allochtone medewerkers in de medezeggenschapsraad of ondernemingsraad toenemen. De externe communicatie kan verbeterd worden als uw autochtone medewerkers een beter beeld van de belevingswereld of gewoontes van hun allochtone klanten of patiënten krijgen.

 

Deskundigheidsbevordering

Simorgh kan u ondersteunen bij het stimuleren van doorstroom van allochtone medewerkers binnen uw organisatie. Door het geven van intervisie, persoonlijke begeleiding of een praktische netwerk-training helpen wij uw medewerkers om de volgende stap te zetten naar een hogere functie. Indien gewenst wordt een traject op maat opgezet voor  individuele medewerkers als onderdeel van uw diversiteitsmanagement.

 

Uitreiking "Triomf 2006"

Uitreiking "Triomf 2006"

 

 

Contact

Hebt u behoefte aan een klankbord bij het ontwikkelen van beleid en/of projecten met een multiculturele invalshoek, neem dan vrijblijvend contact op met Mahnaz Taheri van Simorgh Advies en Project.  

adres Simorgh Advies en Project

 

PROJECTEN 

Enkele voorbeeld projecten:

 • Workshop "Interculturele communicatie" voor de gemeente Heemskerk in samenwerking met Odat Consultancy en Training.

 • Organisatie ondersteuning bij de uitreiking “Triomf 2006” en “Triomf 2004” van Stichting ZMV. 

 • Gespreksleider bij "Dialoog Afghaanse moeders en Dochters" gehouden te Delft in opdracht van Stichting JSO. 

 • Dagvoorzitter bij het symposium "Ruimte maken voor de eigenheid van de ander" voor een 40-tal vrouwen. In opdracht van de Gemeente Delft.

 • Adviseur van de stuurgroep Interculturalisatie van GGZ Delfland.

 • Werving en selectie van en advies aan culturele ondernemers en kunstenaars van allochtone afkomst ten behoeve van het deskundigheidsbevorderingtraject voor deze doelgroep, in opdracht van afdeling CKE van de gemeente Delft.

 • Algemene Coördinatie van het Symposium "Wij doen het gewoon samen, mét, vóór en dóór de allochtone doelgroep" in opdracht van de Stichting Opvoeding ondersteuning te Gouda. Dit eendaagse symposium in Rotterdam werd bezocht door 100 deelnemers.