ONDERSTEUNING SCHOLEN 

 

Herkent u een van de volgende vragen?

 • Hoe zorg ik er voor dat allochtone ouders betrokken worden bij de school en de schoolloopbaan van hun kinderen? 

 • Hoe betrek ik migrantenouders bij de medezeggenschapsraad of ouderraad?

 • Hoe zorg ik er voor dat migrantenleerlingen deelnemen aan de buitenschoolse activiteiten?

Simorgh Advies en Project kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Vanuit onze ervaring met migrantendoelgroepen, kunnen wij u steunen bij het zoeken naar oplossingen rond de participatie van migrantenleerlingen en stimuleren van ouderbetrokkenheid bij uw school. 

 

Aanpak

Simorgh Advies en Project heeft diverse methodieken ontwikkeld die zij in kan zetten om scholen te assisteren bij het werken met migrantenleerlingen en hun ouders. De aanpak richt zich op de relaties tussen:

 • De School (leraren en directie);

 • De Leerlingen

 • De Ouders

In deze driehoeksverhouding worden projecten gedefinieerd om de doelstelling van de school te halen.

 

Ouderbetrokkenheid

Als school wilt u de zorg over de leerlingen kunnen delen met de ouders. Daarvoor dient u eerst de ouders bij uw school te betrekken. Simorgh kan u daarbij helpen; wij kunnen op een praktische wijze relaties opbouwen tussen de school en de bi-culturele ouders. 

 

Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Als er een goede relatie tussen de ouders en de school is ontstaan, kunnen migrantenouders gestimuleerd worden om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR). Door een goede coaching van deze ouders, zorgt Simorgh ervoor dat de MR en OR een afspiegeling van de schoolpopulatie (diversiteit) wordt en en ook blijft.

 

Betrokken Leerlingen en Leraren

Met het vergroten van kennis, begrip en respect over elkaars culturen en gewoontes binnen de school, zorgt Simorgh ervoor dat zowel de leerlingen onderling als de leerlingen met de docenten beter met elkaar omgaan. Daardoor worden conflicten preventief bestreden.

 

 

Simorgh in het nieuws:

Ouderparticipatie Esloo

Club van 10

 

Aanvullende info:

Flyer scholen

 

Club van 10

Themadag China van het project "Vertrouwen in Verschillen", Grotius College

Multiculturele Moederdag bij het Grotius College te Delft

Multiculturele Moederdag 2006

Multiculturele Moederdag 2007

 

Contact

Hebt u behoefte aan praktische ondersteuning bij het vergroten van ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie of het verbeteren van de sfeer binnen uw multiculturele school? Neem dan vrijblijvend contact op met Mahnaz Taheri van Simorgh Advies en Project:

adres Simorgh Advies en Project

 

PROJECTEN 

Enkele voorbeeld projecten:

 • Ontwikkelen cursusmateriaal "School- en beroepskeuze oriŰntatie" ten behoeve van mirganten ouders met kinderen in de hoogste groep van de basisschool.

 • Ontwikkelen van beleid voor ouderparticipatie en het oprichten van een ouderraad ten behoeve van een praktijkschool in Den Haag.

 • Cursusleider "Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs" ten behoeve van diverse basisscholen in Nederland.

 • Workshop kleurrijk samenwerken voor docenten van het Grotius College Delft. 

 • Intermediair en extern adviseur bij het Grotius College te Delft, in het kader van het project "Vertrouwen in Verschillen". Als intermediair verantwoordelijk voor de verbetering van de communicatie tussen de school en de migrantenouders en het vergroten van de betrokkenheid van deze ouders en hun kinderen bij de activiteiten van de school. De activiteiten die Simorgh hiervoor ontplooid heeft: communicatieplan, multiculturele moederdag, Club van 10, themadagen en lesbrieven.

 • Co÷rdinatie van de Kleurrijke Projecten voor het Basisonderwijs in opdracht van de stichting City Mondial te Den Haag.