SPORTVERENIGINGEN

 

Herkent u een van de volgende vragen?

  • Hoe kan ik voldoende vrijwilligers vinden voor mijn vereniging?

  • Hoe betrek ik allochtone sporters bij het vrijwilligerswerk binnen de club?

  • Hoe betrek ik de allochtone ouders bij de vereniging en bij het vrijwilligerswerk binnen de club?

  • Hoe werf ik allochtoon kader?

Simorgh Advies en Project kan u helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Door onze ervaring met migrantendoelgroepen, kunnen wij u steunen bij het zoeken naar oplossingen met betrekking tot participatie van allochtone leden en hun ouders bij uw sportvereniging.

 

Ouderbetrokkenheid en vrijwilligerswerk

Allochtone ouders en jongeren nemen vaak niet deel aan het verenigingsleven vanuit onbekendheid, onzekerheid of andere gebruiken. Bij het zoeken naar oplossingen en het betrekken van de allochtone ouders en jongeren als vrijwilligers bij uw vereniging, hanteren we deze factoren daarom als uitgangspunt. Communiceren en motiveren zijn verder zeer belangrijk om deze ouders te bewegen vrijwilliger te worden. Simorgh Advies en Project heeft hiervoor een methode ontwikkeld, die in de praktijk werkt.

 

Werven van vrijwilligers en kader

Door de individualisering, het drukke bestaan, en de vele keuzemogelijkheden die mensen tegenwoordig hebben, is het voor de sportverenigingen moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden voor het invullen van kaderfuncties of andere verenigingstaken.

Simorgh kan u ondersteunen bij het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid, rekening houdend met de diversiteit in uw vereniging, verenigingscultuur, de bestaande vrijwilligers, onbenut talent bij de (allochtone) ouders en leden. Dit beleid met bijbehorende instrumenten kan in de praktijk op eenvoudige wijze ingezet worden om voldoende vrijwilligers voor uw vereniging te werven.

 

Simorgh in het nieuws:

KNVB

Vitesse

 

Aanvullende info:

Flyer Sportvereniging 

Vitesse: Ontmoetingsavond vrijwilligers 2010

Ouderbetrokkenheid, Vitesse Delft

KNVB: Tijd voor Sport-dag 2010

 

 

Contact

Hebt u behoefte aan een klankbord bij het ontwikkelen van beleid en/of projecten met een multiculturele invalshoek, neem dan vrijblijvend contact op met Mahnaz Taheri van Simorgh Advies en Project.  

adres Simorgh Advies en Project

 

PROJECTEN

Enkele voorbeeldprojecten:

  • Workshop "Op naar betrokken ouders" in opdracht van de KNVB, bureau tijd voor sport, op "Tijd voor Sport-dag 2010" en "Tijd voor Sport-dag 2011".

  • Project werving en behoud van allochtoon kader voor Vitesse Delft in opdracht van Sportraad Delft.

  • Advies aan Haagse Sport Vereniging Escamp inzake ouderbetrokkenheid van migrantenouders bij de vereniging, afgesloten met een lezing tijdens de ontmoetingsavond voor vrijwilligers, ouders en leden.